ận chuyển hàng hóa bắc nam

NÊN CHỌN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG  ĐƯỜNG SẮT HAY ĐƯỜNG BỘ BẰNG XE TẢI?